| home | zarządzanie procesami i efektywnością pracy
| zarządzanie kadrami i organizacją pracy | inne usługi | aktualności | o nas

2009-09-04

Podpisaliśmy umowę z Ministerstwem Sprawiedliwości

W dniu wczorajszym, w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości, członkowie Zarządu naszej firmy podpisali umowę na realizację projektu: „Opracowanie metodologii i zakresu badania: Analiza obciążenia pracą i opracowanie standardów pracy dla wszystkich grup zawodowych w sądownictwie”. Umowa jest wynikiem wygrania przetargu ogłoszonego w dniu 25.06.2009. Projekt zakłada opracowanie sześciu raportów metodologicznych dla pięciu grup zawodowych sądów powszechnych (sędziów, asystentów sędziów, referendarzy sądowych, urzędników sądowych i kuratorów) oraz odrębnego raportu dla kadry zarządzającej. Planowany termin zakończenia projektu to grudzień 2010. Nasz zespół projektowy liczy 5 osób.

Zabieramy się do pracy.

Design: Studio Reklamy Gajzlerowicz