| home | zarządzanie procesami i efektywnością pracy
| zarządzanie kadrami i organizacją pracy | inne usługi | aktualności | o nas

2009-09-04

Podpisaliśmy umowę z Ministerstwem Finansów

W dniu wczorajszym zawarta została umowa z Ministerstwem Finansów na realizację projektu: „Przygotowanie opisu procesów biznesowych dotyczących obsługi budżetu państwa w układzie zadaniowym” Umowa jest wynikiem wygrania przetargu ogłoszonego w dniu 4.06.2009. Projekt przewiduje trzy etapy:

  1. Przygotowanie opisu stanu aktualnego mapy procesów biznesowych;
  2. Analiza i ocena stanu obecnego;
  3. Budowa mapy stanu docelowego;

Planowany termin zakończenia projektu to grudzień 209. Nasz zespół projektowy liczy 3 osoby. 

Design: Studio Reklamy Gajzlerowicz