| home | zarządzanie procesami i efektywnością pracy
| zarządzanie kadrami i organizacją pracy | inne usługi | aktualności | o nas

2012-02-29

Zakończyliśmy optymalizację procesów dla KPRM

Zakończyliśmy realizację projektu: "Optymalizacja procesów związanych z obsługą klienta w wybranych 70 urzędach administracji państwowej" na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Projekt realizowaliśmy w ramach konsorcjum z firmą F5 Konsulting Sp. z o.o. (www.f5.pl).

W ramach przypadającej na nas grupy 35 urzędów, przeprowadziliśmy, wspólnie z zespołami projektowymi poszczególnych instytucji, optymalizację procesów w:

 • 11 urzędach skarbowych
 • 7 komendach / komisariatach policji
 • 6 urzędach i oddziałach celnych
 • 3 urzędach wojewódzkich
 • 2 izbach celnych
 • 1 inspektoracie ochrony środowiska
 • 1 archiwum państwowym
 • 1 biurze krajowej informacji podatkowej
 • 3 innych, specjalistycznych jednostkach administracji rządowej.

Kluczowe etapy projektu obejmowały:

 • identyfikację i priorytetyzację procesów związanych z obsługą klienta
 • mapowanie procesów w notacji EPC
 • identyfikację słabych stron i optymalizację procesów.

Mimo bardzo napiętego harmonogramu (na realizację projektu przewidziano 5 miesięcy) po raz kolejny projekt zakończyliśmy w terminie.

Dziękujemy wszystkim pracownikom instytucji z którymi współpracowaliśmy w ramach tego projektu za zaangażowanie i pomoc w wypracowaniu wysokiej jakości produktów cząstkowych i końcowych .

Design: Studio Reklamy Gajzlerowicz