| home | zarządzanie procesami i efektywnością pracy
| zarządzanie kadrami i organizacją pracy | inne usługi | aktualności | o nas

2011-12-21

Zakończyliśmy wartościowanie stanowisk pracy w Urzędzie Gminy Turek

Zakończyliśmy wartościowanie stanowisk pracy w Urzędzie Gminy Turek. Wyceniliśmy przeszło 20 stanowisk pracy, sporządziliśmy siatkę płac z uwzględnieniem minimalnych i maksymalnych stawek wynagrodzeń dla poszczególnych kategorii zaszeregowania oraz uaktualniliśmy opisy stanowisk pracy. Przekazaliśmy kierownictwu urzędu raport przedstawiający sposób wykorzystania wyników wartościowania stanowisk pracy do kształtowania wynagrodzeń pracowniczych.

Projekt zrealizowany w ramach współpracy z Wielkopolskim Ośrodkiem Kształcenia i Studiów Samorządowych (www.wokiss.pl)

Design: Studio Reklamy Gajzlerowicz