| home | zarządzanie procesami i efektywnością pracy
| zarządzanie kadrami i organizacją pracy | inne usługi | aktualności | o nas

AKTUALNOŚCI

2013-10-23

XVIII Kongres Kadry & Expo

W dniu wczorajszym (22 października) zakończyła się (...)

Więcej ->

Zarządzanie Jakością

W czasie obserwacji i opisu procesów koncentrujemy się na wszystkim co dany proces zakłóca, zaburza płynność jego realizacji, a w efekcie końcowym wpływa na niższą efektywność. Informacja o wszelkich mogących wystąpić nieprawidłowościach w realizacji procesu jest niezbędną informacją do zaplanowania działań przeciwdziałających takiej sytuacji. Jest to podejście do zarządzania jakością według metody Six Sigma oraz pokrewnych, zaawansowanych metod zarządzania jakością.

Podstawą wdrożeń Six Sigma jest tak zwany DMAIC – Define (Definiuj), Measure (Mierz), Analyze (Analizuj), Improve (Implementuj poprawę) i Control (Kontroluj). Pod tymi pojęciami kryją się:

  • zdefiniowanie celów poprawy,
  • pomiar aktualnych parametrów,
  • analiza czynników mających wpływ na proces,
  • zaproponowanie i wdrożenie zmian,
  • sprawdzanie czy uzyskane efekty są zgodne z założeniami.

W te wszystkie działania doskonale wpisuje się stosowana przez nas analityczna metoda pomiaru pracy.

Design: Studio Reklamy Gajzlerowicz